تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک تحقیق کاملا جدید و پر محتوا فایل Word قابل ویرایش دارای چکیده ، مقدمه ، بیان مساله و نتیجه گیری و منابع ودارای 14 صفحه

Rate this post

تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک تحقیق کاملا جدید و پر محتوا فایل Word قابل ویرایش دارای چکیده ، مقدمه ، بیان مساله و نتیجه گیری و منابع ودارای 14 صفحه


تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یک تحقیق کاملا جدید و پر محتوا فایل Word قابل ویرایش دارای چکیده ، مقدمه ، بیان مساله و نتیجه گیری و منابع ودارای 14 صفحه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خاش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و همبستگی انجام گرفت حجم نمونه مورد مطالعه ۳۱۵ نفر بود و ۱۶۹ نفر دختر و ۱۵۴ نفر پسر که از معرفی طبقه های مثبتی انتخاب ابزار جمع آوری داده های پرسشنامه هوش هیجانی و آزمون هوش شناختی که دانش آموزان به هر دو پرسشنامه پاسخ دادن پس از تجزیه و تحلیل و آزمون آماری نتایج زیر به دست آمد به من پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و میزان هوش هیجانی آنها رابطه مادر وجود دارد به هوش هیجانی دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشده رفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد پیشرفت تحصیلی در دختران بیشتر از پسران می باشد فروش کلی هیجانی به زندان پسران و دختران تفاوت معناداری وجود ندارد مولفه های هوش هیجانی خودانگیزی ، خودآگاهی ، خودکنترلی ، گوشیای اجتماعی واردات اجتماعی نیز فقط نمره مولفه هوشیاری اجتماعی دختران بیشتر از پسران است و در سایر مولفه ها تفاوت معناداری مشاهده نشد.

بیان مسئله:

حدود یک قرن در بین روانشناسان صحبت بر سر هوش بوده است تعریف که آنان برای این سازه در نظر گرفته اند شامل دانش واقعی با روش های کلامی و ریاضی است و بر اساس این یک نگرش کوته بینانه نسبت به هوش بوده به تنهایی معرف ظرفیت کلی هوش از هوش افراد نیستند.

 مغز انسان دارد دو نوع متفاوت هوش شناختی معنی است اساساً متفاوت از یکدیگر ولی در زندگی روانی فرد در تعامل هستند هر یک از این دو توسط منطقه خاصی از مغز کنترل می شود توسط منطقه لیمبیک و هوش شناختی توسط منطقه نئو کورتیکال می‌شوند یک قرن از زمانی که هوش توسط آلفرد بینه در سال ۱۹۰۵ در فرانسه به صورت عدد نمود کمی پیدا کرد و به اصطلاح هوش و هوشبهر توسط ترمن در سال ۱۹۱۶ معرفی شد می‌گذرد و در طی این مدت هوش شناختی به طور سنتی با هوشبهر مشخصه شبکه اما جدیدی است که در سال ۱۹۹۰ توسط پیترسالووی استاد دانشگاه بیل و همکارانش عنوان گردید توجه به هیجان ها و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی در تحول خود استفاده مثبت از هیجان ها و در تفکر عروسک انسانی می باشد.

 مفهوم هوش هیجانی ژرفای تازه‌ای به هوش انسان با این هوش توانمندی تاکتیکی عملکرد فردی است در حالی که قابلیت استراتژی قابلیت درازمدت است نه جانی پیش‌بینی موفقیت را ممکن می سازد چگونه فردی دانشی را در موقعیت بلادرنگ به کار می برد هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است مناسبی به لحاظ کارآمدی در حیطه های خاص نظیر عملکرد شغلی و تحصیلی است به بیان دیگر هوش هیجانی توانایی کنترل احساسات و هیجانات زیستن و دیگران است.


گزارش مشکل/شکایت/تخلف

مطلب پیشنهادی

کتاب بیوشیمی علوم پایه

Rate this post کتاب بیوشیمی علوم پایه جهت دانلود کتاب بیوشیمی علوم پایه کلیک کنید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.