کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

Rate this post

کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی


کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
ما در این تحقیق شاخه هایی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را مورد ارزیابی قرار داده ایم مانند جرم محاربه ، افساد فی الارض ، و بغی و مجازاتهای که برای آن در قانون مجازات اسلامی ایران تعیین شده است ، و تفاوتهایی که بین این جرایم در قانون مذکور برای آن قائل شده اند .

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده 7
مقدمه 8
بخش اول : منظور از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 9
فصل اول : جرایم علیه امنیت عمومی 10
مبحث اول : تعریف امنیت 10
مبحث دوم : جرایم علیه امنیت 10
گفتار اول : جرایم امنیت داخلی 11
گفتار دوم : جرایم علیه امنیت خارجی 11
فصل دوم : جرایم علیه آسایش عمومی 11
بخش دوم : محاربه 13
فصل اول : معنی سلاح 15
گفتار اول : منظور از سلاح در مادۀ 279 17
مبحث اول : عنصر مادی جرم محاربه 20
مبحث دوم : عنصر روانی جرم محاربه 21
فصل دوم : اثبات محاربه 21
مبحث اول : شروع به محاربه و معاونت در آن 22
مبحث دوم : مقابله با محاربان 22
مبحث سوم : مجازات محاربه 22
مبحث چهارم : مجازات محاربه و حیثیت جرم 23
مبحث پنجم : توبه محارب 24
فصل سوم : بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 25
بخش سوم : افساد فی الارض چیست ؟ و مفسد فی الارض کیست ؟ 26
گفتار اول : فساد 27
گفتار دوم : سعی 28
گفتار سوم : فی الارض 29
مبحث اول : تبیین فقهی جرم فساد 30
گفتار اول : مجازات آتش افروز 30
گفتار دوم : مجازات آدم ربا و آدم فروش 31
مبحث دوم : تبیین قانونی افساد فی الارض 32
گفتار اول : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 33
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی 35
بخش چهارم : بغی 38
فصل اول : بغی 39
بخش پنجم : تفاوت های بین جرایم محاربه ، افساد فی الارض و بغی 44
مبحث اول : تفاوت های محاربه با بغی و جرم سیاسی 45
مبحث دوم : اساسا جرم سیاسی چه تفاوتی با جرم سیاسی دارد ؟ 47
نتیجه 52
منابع و مآخذ 53
منابع و مآخذ اینترنتی


مطلب پیشنهادی

کتاب بیوشیمی علوم پایه

Rate this post کتاب بیوشیمی علوم پایه جهت دانلود کتاب بیوشیمی علوم پایه کلیک کنید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.