کار تحقیقی جرم و جنایت علیه بشریت

Rate this post

کار تحقیقی جرم و جنایت علیه بشریت


کار تحقیقی جرم و جنایت علیه بشریت

کار تحقیقی جرم و جنایت علیه بشریت/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
برخي از حقوقدانان قائل به ارتباط بين جنايات جنگي و جنايات عليه انسانيت هستند معتقدند با قبول جنايات عليه بشريت به شكل مستقل خطر تسويه حسابهاي سياسي در سطح جهاني و مداخله كشورهاي مختلف در اين زمينه در امور يكديگر ايجاد خواهد شد به اعتقاد ديگران نمي توان جرايم جنگي را نوعي خاص از جرايم عليه انسانيت دانست.
از طرف ديگر قانون هيچ دادگاه خاصي را صالح براي رسيدگي به جنايات عليه انسانيت كه جنايات حقوق عمومي هستند نشناخته است… علماي حقوق معمولاً انهدام كامل يا جزيي يك گروه ملي, قومي, نژادي يا مذهبي را نوع شديدي از جرايم عليه انسانيت مي دانند و آن را تحت عنوان Genocide ممنوع مي سازند. پيشنهادات مختلفي در اين زمنيه شده و طرحهايي نيز ارائه گرديده است كه تا كنون به نتايج روشني نرسيده است. نظير طرح مجموعه قوانين و مقررات جزايي پروفسور شريف باسيوني كه در سال 1981 در مجموعه بين المللي حقوق جزا چاپ شده است و با كوششهاي انجام شده توسط انجمن بين المللي حقوق جزا براي ايجاد طرحهاي ديگري در اين زمينه و همچنين اخيراً كوشش در مجموعه ايجاد دادگاه رسيدگي به جنايات عليه انسانيت در بوسني و هرزگوين.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف- بیان موضوع تحقیق: 6
ب- اهداف و ضرورت اهمیت تحقیق 6
ج – پرسش های تحقیق 7
د- فرضیات تحقیق 7
و- روش تحقیق 7
فصل1_ مسئولیت بین المللی و اصل تکلیف ترمیم خسارت 8
فصل 2_ دیوان بین المللی کیفری وصلاحیت 11
۱- جنايات نسل كشي: 13
۲ـ جنايـــات عليه بشـــريت: 14
۳- جنايات جنگي‌: 15
۴ـ جنايت تجاوز: 16
۵- جرايم مبتني بر معاهده : 18
فصل 3_ بررسی نمونه هایی از جنایات جنگی 19
فصل 4_ عصر پاسخگويي به جرايم عليه بشريت 23
مطلب نهایی: 25
نتیجه گیری و پیشنهادات 26
منابع: 28


مطلب پیشنهادی

جزوه فیزیک پزشکی فارسی pdf

Rate this post جزوه فیزیک پزشکی فارسی pdf جهت دانلود جزوه فیزیک پزشکی فارسی pdf …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.