کار تحقیقی حقوق شهروندي

Rate this post

کار تحقیقی حقوق شهروندي


کار تحقیقی حقوق شهروندي

کار تحقیقی حقوق شهروندي/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ي بهره مندي انسان ها از حقوق شهروندي، از مباحث مهم نظام هاي حقوقي ديني و غير ديني است. در حالي که در تعريف اصطلاح «شهروند» ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، بررسي اين ديدگاه ها به همراه مقايسه ي تطبيقي آن در سيره ي نبوي و در حقوق ايران، در عين بديع بودن مي تواند راه گشاي بحث و بررسي بيشتر درباره ي اين موضوع باشد. بدين منظور مقاله شامل دو قسمت است.
در قسمت اول، اصطلاح «شهروند» از ديدگاه مختلف و نيز در حقوق اسلام و ايران و همچنين تفکيک بين حقوق شهروندي و حقوق بشر و انواع حقوق شهروندي مورد بحث قرار گرفته است و قسمت دوم، برخي از حقوق شهروندي در بخش هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي، به طور مقايسه اي در سيره نبوي و حقوق فعلي ايران، بررسي شده است.

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
چه کسي شهروند است؟
مفهوم شهروندی در اسلام
مفهوم شهروندی در حقوق ایران
تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بیمه
انواع حقوق شهروندی
حقوق مدنی
حقوق سیاسی
حقوق فرهنگی
حقوق قضایی
نتیجه
منابع و مآخذ


مطلب پیشنهادی

کار تحقیقی قاعده لزوم

کار تحقیقی قاعده لزوم

کار تحقیقی قاعده لزوم جهت دانلود کار تحقیقی قاعده لزوم کلیک کنید کار تحقیقی قاعده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.