کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال

5/5 - (2 امتیاز)

کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال

کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال

کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.
این تحقیق فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خلل های قانون راجع به مجازات اسلامی است که تأکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاصول در مرکزی به نام دادگستری و قوۀ قضاییه ایجاد می شود. متأسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت. بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشتۀ عدالت بر دیوارهای دادگستری، روح آن در قوانین و اجراکنندگان قانون دمیده شود.

تعداد صفحات: 41

فرمت فایل: word

فهرست مطالب کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال :


چکیده
مقدمه
بیان موضوع تحقیق
اهداف و ضرورت اهمیت تحقیق
پرسش های تحقیق
فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن
گفتار اول: مسئولیت اطفال
الف) طفل کیست
ب) محدوده مسئولیت اطفال کیست
ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی
گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال
الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی
فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان
گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص
گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال
گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه
فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف
فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان
گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی
گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم
فصل پنجم: نظریه در مورد بزهکاری
فصل ششم: شخصیت بزهکار
نتیجه گیری و پیشنهادات:
منابع

مطلب پیشنهادی

مجموعه مولتی ویتامین آئین دادرسی مدنی (1) - ایرانشاهی

مجموعه مولتی ویتامین آئین دادرسی مدنی (1) – ایرانشاهی

مجموعه مولتی ویتامین آئین دادرسی مدنی (1) – ایرانشاهی جهت دانلود مجموعه مولتی ویتامین آئین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *