گزارش کار آزمایش بررسي حركت پاندول ساده چوبي و فولادي در صفحه و بدست آوردن پريود نوسانات

Rate this post

گزارش کار آزمایش بررسي حركت پاندول ساده چوبي و فولادي در صفحه و بدست آوردن پريود نوسانات

گزارش کار آزمایش بررسي حركت پاندول ساده چوبي و فولادي در صفحه و بدست آوردن پريود نوسانات

توضیحات کامل گزارش کار آزمایش بررسي حركت پاندول ساده چوبي و فولادي در صفحه و بدست آوردن پريود نوسانات در 9 صفحه ورد و قابل ویرایش 

تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش:

يكي از نمونه هاي ارتعاشات پيچشي آونگ ساده كلاسيك است . جرم كوچك يا گلوله اي به جرم كم به طور

قائم توسط سيمي سبك از يك مفصل آويخته مي شود هنگامي كه گلوله از موقعيت قائم جابجا شود طول موقعيت قائم با يك حركت دوره اي منظم نوسان مي كند اگر حركت تنها به يك صفحه محدود باشد

 . مشخصه اي كه مبين حركت مي باشد جابجايي زاويه اي از وضعيت قائم يا همان q است كه در آن صفحه  سنجيده مي شود . اگر حركت را تنها به يك صفحه محدود كنيم ، صفحه تعميم يافته اي كه حركت را توصيف مي كند جابجايی زاويه اي از وضعيت q  قائم است كه در آن صفحه سنجيده مي شود . طول سيم قيدي است كه گلوله آونگ را به حركت بر روي يك مسير دايره اي دور مفصل محدود مي كند . با استفاده از روش انرژي .

فهرست مطالب:

مقدمه

هدف آزمایش
تئوری آزمایش

وسايل مورد نياز

روش انجام آزمايش

جدول مربوط به آونگ چوبی

منحنی تغییرات  بر حسب l برای آونگ فلزی

منحنی تغییرات  بر حسب l برای آونگ چوبی

دلايل وجود خطا

مطلب پیشنهادی

گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش (گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات)

گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش (گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات)

Rate this post گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.