گزارش کار تمام آزمایش های آزمایشگاه علوم تجربی 2 یازدهم

Rate this post

گزارش کار تمام آزمایش های آزمایشگاه علوم تجربی 2 یازدهم


رایگان دانلود کنید

  

فایل به صورت Pdf در زیپ

تعداد صفحه : 204

 98-99

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

شامل:

♦عنوان

♦اهداف

♦مقدمه

♦مبانی نظری

♦دستور کار

♦پاسخ سوالات

♦نتایج

 

 

 نمونه:

 

نمونه گزارش کار یک آزمایش

نوع آزمایش: دستورالعملی زیستشناسی

آزمایش شماره ۵ صفحه ۴۸ مدرس: اعظم غلامی

آزمایش بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیمها

اهداف آزمایش:

1 تأثیر تغییر دما بر میزان فعالیت آنزیمها

2 تأثیر غلظتهای متفاوت آنزیم بر میزان فعالیت آنزیمها

3 تأثیر غلظت پیشماده بر میزان فعالیت آنزیمها

در نمونه روبرو، شیر به عنوان یک ماده در دسترس انتخاب شده است و تأثیر رنین بر کازئین شیر بررسی میشود.

مبانی نظری آزمایش، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیمها

از نظر آرایش ساختار فضایی، جایگاه فعال متناسب با مولکول

پیشماده اختصاصیای است که به آن متصل میشود تغییرات

پیشماده در شکل روبرو به صورت تغییر در رنگ به نمایش

درآمده است در اثر این واکنش (تغییر رنگ درش شکل)

پیشماده به فرآورده تبدیل میشود.

نکته کلیدی و مهم در این آزمایش تأثیر عوامل مختلف بر میزان اتصال پیشماده به آنزیم است هر عاملی که این اتصال را سرعت ببخشد منجر به

تسریع واکنش خواهد شد و هر عاملی که سرعت ایجاد اتصال را کاهش دهد در واقع سرعت واکنش را کاسته است و حتی ممکن است واکنش را

به طور کل متوقف کند.

در این آزمایش تأثیر سه عامل روی اتصال پیشماده و آنزیم و سرعت واکنش آنزیمی بررسی میشود عاملی که میتوانیم این را بسنجیم مدت زمان

لازم برای لخته شدن شیر است. آنزیم رنین که در این آزمایش به عنوان آنزیم مورد نظر استفاده شده روی کازئین شیر به عنوان پیشماده اثر میگذارد

و باعث لخته شدن آن میشود. هر چه این تغییر سریعتر صورت گیرد سرعت واکنش بیشتر بوده است و هر چه دیرتر نتیجه حاصل شود به معنی

سرعت کمتر واکنش بوده و اگر تغییری در شیر صورت نگیرد به این معنی است که آنزیم نتوانسته کار خود را انجام دهد و ما در این آزمایش پی

میبریم که در چه محدودههای دمایی یا در چه شرایط غلظتی از آنزیم یا پیشماده میتوانیم بهترین واکنش آنزیمی داشته باشیم.

انجام آزمایش، آزمایش، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیمها )نمایش فیلم(

وظیفه آنزیمها تسریع واکنشهای زیستی است آنزیمها به خاطر داشتن جایگاه خاصی به نام جایگاه فعال میتوانند با پیشماده واکنش دهند و واکنش

مورد نظر را تسریع کنند. آنزیمها کاملاً اختصاصی عمل میکنند و برای هر واکنش وجود حداقل یک آنزیم ضروری است.

در این آزمایش اثر سه عامل بر واکنش آنزیم رنین بررسی میشود. در هر مورد، زمانی رنین روی کازئین شیر اثرگذار

توضیحات آزمایش …

تایج آزمایش بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیمها

اگر در یک غلظت معین از شیر و یک غلظت معین از آنزیم و دمای مشخصی لختهای مانند شکل تشکیل شود به معنی

پیش رفتن واکنش به وسیله آنزیم است.

مرحله اول- متغیر: دما o

دماهای کمتر از 37 درجه هر چه قدر دما را بالا میبریم زمان لازم برای لخته شدن شیر کاهش مییابد.

در دمای 37 درجه تا 40 درجه کمترین زمان لازم ثبت میشود.

در دمای 80 درجه اصلاً جوابی از آزمایش نمیگیریم.

مرحله دوم – متغیر: غلظت آنزیم o

هر چه غلظت آنزیم بیشتر باشد زمان لخته شدن شیر کاهش پیدا میکند.

مرحله سوم- متغیر: غلظت پیشماده o

هر چه غلظت پیشماده )تا یک حدی( بیشتر شود زمان لخته شدن شیر کاهش مییابد. از یک حدی به بعد زمان ثابت میشود به

این خاطر که از یک حدی به بعد تعداد مولکولهای آنزیم نسبت به مولکولهای پیشماده کمتر میشوند و هر چه این موضوع

شدیدتر شود زمان انجام آزمایش زمان بیشتر میشود زمانی که تمام ملکولهای آنزیم با مولکول پیشماده در اتصال باشند سرعت

ماکزیمم گفته میشود.

پاسخ پرسشها …

 

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

دانلود کن حالشو ببر ♥

اگر شما یازدهمی های عزیز اینpdf رو تهیه کنید می توانید در امتحانات خود نمره بالای 18را تضمین کنید.
 

اگر شما دهمی های عزیز اینpdf را خوب مطالعه کنید می توانید در امتحان نوبت اول و دوم بالای 18را تضمین کنید.
 

برگرفته شده از sadasardanesh.blog.ir

 

 

 

تعداد دانلود : 145


گزارش مشکل/شکایت/تخلف

مطلب پیشنهادی

گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش (گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات)

گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش (گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات)

Rate this post گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.