بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت رایگان

پاورپوینت درس 1 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (دوستی)

پاورپوینت درس 1 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (دوستی)

پاورپوینت درس 1 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (دوستی) جهت دانلود پاورپوینت درس 1 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (دوستی) کلیک کنید  * از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید: 19 * حجم فایل: 20 مگابایت* دارای ویدئوی آموزشی درون فایل*استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل*پاسخ تمامی کاربرگه ها …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 20 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی)

پاورپوینت درس 20  از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی)

پاورپوینت درس 20 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی) جهت دانلود پاورپوینت درس 20 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:19 * حجم فایل:27.5 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* پاسخ تمامی کاربرگه ها و فعالیت …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 21 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست)

پاورپوینت درس 21  از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست)

پاورپوینت درس 21 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست) جهت دانلود پاورپوینت درس 21 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:22 * حجم فایل:4.90 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* پاسخ تمامی کاربرگه ها و فعالیت …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 22 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

پاورپوینت درس 22  از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

پاورپوینت درس 22 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار) جهت دانلود پاورپوینت درس 22 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:18* حجم فایل:14.3 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 23 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگال دشمن)

پاورپوینت درس 23  از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگال دشمن)

پاورپوینت درس 23 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگال دشمن) جهت دانلود پاورپوینت درس 23 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگال دشمن) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:23 * حجم فایل:22.6 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* پاسخ تمامی …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 24 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن)

پاورپوینت درس 24  از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن)

پاورپوینت درس 24 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن) جهت دانلود پاورپوینت درس 24 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:17 * حجم فایل:15 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* پاسخ تمامی …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 از مطالعات پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل 1)

پاورپوینت درس 8 از مطالعات پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل 1)

پاورپوینت درس 8 از مطالعات پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل 1) جهت دانلود پاورپوینت درس 8 از مطالعات پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل 1) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:20 * حجم فایل:12.6 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟)

پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟)

پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟) جهت دانلود پاورپوینت درس 10 از مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:18 * حجم فایل:12 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 19 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (همسایگان ما)

پاورپوینت درس 19 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (همسایگان ما)

پاورپوینت درس 19 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (همسایگان ما) جهت دانلود پاورپوینت درس 19 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (همسایگان ما) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:30 * حجم فایل:8.15 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* پاسخ تمامی کاربرگه ها و فعالیت …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1 )

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1 )

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1 ) جهت دانلود پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1 ) کلیک کنید از ویژگی های این فایل آموزشی:* تعداد اسلاید:16 * حجم فایل:15.5 مگابایت* استفاده از تصاویر و ویدئوهای آموزشی مرتبط با فایل* پاسخ تمامی کاربرگه ها …

توضیحات بیشتر »