بایگانی برچسب: پاورپوینت

قالب متحرک پاورپوینت «مریخ»

قالب متحرک پاورپوینت «مریخ»

قالب متحرک پاورپوینت «مریخ» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «مریخ» کلیک کنید قالب متحرک پاورپوینت بسیار زیبا با موضوع مریخ – با اجرای فایل پاورپوینت مریخ گوشه قالب شروع به چرخیدن به دور خود میکند. با انتخاب این قالب متحرک متفاوت باشید.گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «مریخ» کلیک …

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «گرگ»

قالب متحرک پاورپوینت «گرگ»

قالب متحرک پاورپوینت «گرگ» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «گرگ» کلیک کنید قالب متحرک بسیار زیبا با موضوع گرگ – به محض اجرای فایل پاورپوینت گرگ تصویر شروع به تکان دادن دم خود میکند و جلوه ای خاص از ارائه مطلب خواهید داشت.گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «گرگ» …

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «آتش نشان»

قالب متحرک پاورپوینت «آتش نشان»

قالب متحرک پاورپوینت «آتش نشان» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «آتش نشان» کلیک کنید قالب بسیار زیبای متحرک برای پاورپوینت با موضوع آتش نشان – بعد از اجرای فایل پاورپوینت آتش نشان شروع به پاشیدن آب میکند. با این قالب در ارائه متفاوت باشید.گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت …

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «پرچم ایران»

قالب متحرک پاورپوینت «پرچم ایران»

قالب متحرک پاورپوینت «پرچم ایران» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «پرچم ایران» کلیک کنید قالب متحرک پاورپوینت با موضوع (پرچم ایران) – با اجرای فایل پرچم به حرکت درخواهد آمد و جلوه ای خاص از ارائه را خواهید داشت.گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «پرچم ایران» کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «کریسمس»

قالب متحرک پاورپوینت «کریسمس»

قالب متحرک پاورپوینت «کریسمس» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «کریسمس» کلیک کنید قالب متحرک بسیار زیبای پاورپوینت- با اجرای فایل پاورپوینت جلوه ای زیبا از درخت کریسمس را خواهید دید.گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «کریسمس» کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «آزمایشگاه شیمی -2)

قالب متحرک پاورپوینت «آزمایشگاه شیمی -2)

قالب متحرک پاورپوینت «آزمایشگاه شیمی -2) جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «آزمایشگاه شیمی -2) کلیک کنید قالب متحرک بسیار زیبای پاورپوینت با موضوع آزمایشگاه شیمی. با اجرای فایل تحرک ابزار آزمایشگاه را خواهید دید. با این قالب پاورپوینت در ارائه خاص باشید. گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «آزمایشگاه شیمی …

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «جنگ»

قالب متحرک پاورپوینت «جنگ»

قالب متحرک پاورپوینت «جنگ» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «جنگ» کلیک کنید قالب متحرک پاورپوینت جنگ – با اجرای این فایل سرباز موجود در قالب پاورپوینت شروع به شلیک می کند. با این قالب متحرک پاورپوینت در ارائه خاص باشید. گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «جنگ» کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک «بسکتبال»

قالب متحرک «بسکتبال»

قالب متحرک «بسکتبال» جهت دانلود قالب متحرک «بسکتبال» کلیک کنید قالب متحرک بسیار زیبای بسکتبال – با اجرای فایل توپ در گوشه قالب شروع به بالا پایین رفتن می کند و جلوه ای خاص را ایجاد می کند. با این قالب متفاوت باشید.گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک «بسکتبال» کلیک …

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «پست الکترونیکی»

قالب متحرک پاورپوینت «پست الکترونیکی»

قالب متحرک پاورپوینت «پست الکترونیکی» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «پست الکترونیکی» کلیک کنید قالب بسیار زیبای متحرک پاورپوینت با نام پست الکترونیکیبا اجرای فایل پاورپوینت پویایی و زیبایی این قالب را ملاحظه بفرمایید.مناسب برای ارائه مباحث فناوریگزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «پست الکترونیکی» کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

قالب متحرک پاورپوینت «خورشید و زمین»

قالب متحرک پاورپوینت «خورشید و زمین»

قالب متحرک پاورپوینت «خورشید و زمین» جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «خورشید و زمین» کلیک کنید قالب متحرک پاورپوینت با نام خورشید و زمین که با اجرای فایل پاورپوینت زمین به دور خورشید شروع به حرکت میکند.4 اسلاید  گزارش مشکل/شکایت/تخلف جهت دانلود قالب متحرک پاورپوینت «خورشید و زمین» کلیک کنید

توضیحات بیشتر »