بایگانی برچسب: پزشکی

دستگاه الکتروکوتر – الکتروسرجری

دستگاه الکتروکوتر – الکتروسرجری جهت دانلود دستگاه الکتروکوتر – الکتروسرجری کلیک کنید توضیحاتی مختصر و مفید درباره دستگاه الکتروکوتر<span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, aria جهت دانلود دستگاه الکتروکوتر – الکتروسرجری کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

سانتریفیوژ آزمایشگاهی

سانتریفیوژ آزمایشگاهی جهت دانلود سانتریفیوژ آزمایشگاهی کلیک کنید جزوه ای مختصر و مفید جهت آشنایی با دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی<span style="font-size: 14pt; font-fam جهت دانلود سانتریفیوژ آزمایشگاهی کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

دانلود ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت ترجمه شیدفر

دانلود ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت ترجمه شیدفر جهت دانلود دانلود ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت ترجمه شیدفر کلیک کنید کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته <span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, جهت دانلود دانلود ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت ترجمه شیدفر کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز جهت دانلود اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز کلیک کنید جزوه اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز<span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, hel جهت دانلود اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

برخورد پرتوها با مواد

برخورد پرتوها با مواد جهت دانلود برخورد پرتوها با مواد کلیک کنید جزوه آموزشی برخورد پرتوها با مواددوره مقدماتی حفظت در برابر اشعهمحتوی : تعاریف اساسی ، برخورد پرتو بتا با ماده ، برخورد پرتو آلفا با ماده ، برخورد پرتوهای ایکس و گاما با ماده ، برخورد جهت دانلود …

توضیحات بیشتر »

رادیوبیولوژی و مراقبت های پزشکی در برابر پرتوها

رادیوبیولوژی و مراقبت های پزشکی در برابر پرتوها جهت دانلود رادیوبیولوژی و مراقبت های پزشکی در برابر پرتوها کلیک کنید جزوه رادیوبیولوژی و مراقبت های پزشکی در برابر پرتوها<span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma جهت دانلود رادیوبیولوژی و مراقبت های پزشکی در برابر پرتوها کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

مشخصات راکتور هاي هسته اي

مشخصات راکتور هاي هسته اي جهت دانلود مشخصات راکتور هاي هسته اي کلیک کنید جزوه مشخصات راکتور هاي هسته اي<span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetic جهت دانلود مشخصات راکتور هاي هسته اي کلیک کنید

توضیحات بیشتر »

جزوه آنژیوگرافی

جزوه آنژیوگرافی جهت دانلود جزوه آنژیوگرافی کلیک کنید آنژیوگرافیتوضیحاتی کامل و البته مختصر و مفید در باره تصویربرداری از عروق یا آنژیوگرافیمحتوی : معرفی ، نیازهای اساسی در آنژیوگرافی ، محدودیت های آنژیوگرافی ، تجهیزات بخش آنژیوگرافی ، ل جهت دانلود جزوه آنژیوگرافی کلیک کنید

توضیحات بیشتر »